menu dblex
2fe
4nosa
5lukta
vitra
vädra
6grusas
huldra
multna
7skogsrå
8avvittra
förfalla
skogsfru
upplösas
9förvittra
11sönderfalla
12efflorescera
söndervittra