menu dblex
3ben
has
lår
4lägg
5skånk
6skinka
7skankar