menu dblex
4drag
5behov
6dyning
7sugning
8lockelse
malström
9initiativ
strömning
10attraktion
sugförmåga
11efterfrågan
14dragningskraft
handlingskraft