menu dblex
3ram
tag
4lugn
sans
text
5fäste
grepp
6balans
sockel
7jämnmod
jämvikt
samling
8rådighet
sinnesro
stoicism
9besinning
handgrepp
inramning
kallsinne
kontenans
värdighet
10infattning
sinneslugn
11behärskning
resignation
12själsnärvaro
13kallblodighet
kallsinnighet
sinnesjämvikt
sinnesnärvaro
16fattningsförmåga
självbehärskning