menu dblex
6fattig
plebej
7utsugen
8arbetare
9fattigman
10lågavlönad
11egendomslös
undertryckt
12proletärerna
13underklassare
14kroppsarbetare