menu dblex
2ny
3rar
sur
4egen
ovan
udda
unik
5apart
extra
6bisarr
ogemen
onådig
7eminent
enstaka
exotisk
fåtalig
inhuman
märklig
onormal
sparsam
sällsam
säregen
8speciell
sällsynt
särdeles
tunnsådd
underlig
9fenomenal
främmande
originell
sällspord
utpräglad
10annorlunda
egendomlig
enastående
exempellös
märkvärdig
osedvanlig
påfallande
11avstickande
besynnerlig
lågfrekvent
obeskrivlig
sjusärdeles
12exceptionell
extraordinär
överraskande
13utomordentlig
15undantagsmässig