menu dblex
3jox
sjå
4fack
göra
knog
slit
yrke
5plats
snärj
6arbete
syssla
tjänst
7jobberi
strävan
8jobbande
vingleri
10extraknäck
verksamhet
11anställning
arbetsplats
12tjänstgöring
14sysselsättning
15börsspekulation
17spekulationsaffär