menu dblex
5synsk
8framsynt
visionär
9varslande
10aningsfull
11förebådande
förkunnande
klärvoajant
12divinatorisk
förutsägande
orakelmässig