menu dblex
profetisk
adjektiv
förutsägande
klärvoajant
framsynt
synsk
visionär
divinatorisk
aningsfull
orakelmässig
förebådande

Alla synonymer går att klicka på.