menu dblex
2go
3bra
fin
goa
rar
ren
4blid
dryg
fast
from
gill
goda
gode
godo
högt
ljus
lågt
mild
rund
skön
stor
styv
ädel
äkta
övad
5aktad
etisk
human
prima
redig
reell
rejäl
rolig
rågad
skarp
snäll
solid
stark
säker
6ansedd
duglig
duktig
dygdig
felfri
hedrad
kunnig
lovlig
lyckad
läcker
mumsig
nyttig
redbar
redlig
riklig
riktig
vacker
vänlig
7angenäm
billigt
brukbar
delikat
driftig
fullgod
gedigen
givmild
gunstig
gynnsam
hygglig
lovvärd
lycklig
lämplig
otadlig
positiv
präktig
rimligt
rundlig
skäligt
smaklig
smaskig
tjänlig
utmärkt
8ansenlig
betydlig
deliciös
fägnesam
gagnelig
godmodig
hederlig
hjälpsam
hyggligt
hälsosam
lukrativ
lyckosam
moralisk
passande
praktisk
skicklig
smaskens
vällagad
9berömvärd
beskedlig
betydande
borgerlig
förmånlig
förtrogen
hjärtegod
ordentlig
välvillig
värdefull
10barmhärtig
fullgiltig
föredömlig
försvarlig
godhjärtad
hjärtevarm
oegoistisk
ofördärvad
rättfärdig
rättsinnig
tillbörlig
välgrundad
välgörande
välmenande
överseende
11altruistisk
blomstrande
framstående
fördelaktig
förträfflig
högtstående
inbringande
kärleksfull
oklanderlig
plikttrogen
respektabel
tilltalande
varmhjärtad
vederhäftig
välsmakande
12aktningsvärd
filantropisk
förstklassig
rättskaffens
13förtjänstfull
ändamålsenlig
14lyckobringande
16inkomstbringande
18tillfredsställande