menu dblex
4ange
lära
mena
säga
tala
5hävda
kräva
uppge
yttra
6bedyra
betyga
förege
påstås
7berätta
fastslå
8föregiva
förfäkta
förklara
förkunna
försäkra
utslunga
vidbliva
vidhålla
9deklarera
fortsätta
framkasta
insistera
postulera
10förutsätta
konstatera
11tillkännage