menu dblex
3där
4dags
5hemma
mogen
6bärgad
framme
insatt
invigd
kommen
kunnig
modern
7erfaren
inomhus
populär
8inkommen
9bevandrad
rutinerad
tidsenlig
10accepterad
hemmastadd
inbegripen
tongivande
11efterfrågad
innestående
tillgänglig