menu dblex
4stel
sökt
5falsk
oäkta
6abnorm
chosig
tafatt
åbäkig
7antagen
djurisk
förvänd
konstig
krystad
oerhörd
ologisk
onormal
oriktig
orimlig
otrolig
pervers
sjuklig
skruvad
tvungen
8forcerad
förvuxen
konstlad
långsökt
manierad
omåttlig
underlig
vanartad
vanskapt
9främmande
monstruös
poserande
tillgjord
överspänd
10affekterad
bestialisk
förskruvad
konstgjord
missbildad
missriktad
teatralisk
tillkämpad
uppskruvad
uppstyltad
överdriven
11artificiell
naturvidrig
12naturstridig
tillkrånglad
13konventionell
14förnuftsvidrig
15förnuftsstridig