menu dblex
3gen
låg
ren
vig
4grov
klar
kysk
lätt
mono
naiv
slät
smal
5banal
dålig
ensam
facil
gemen
naken
osökt
ovikt
ringa
sober
ärlig
6billig
frugal
odelad
ofylld
oprydd
simpel
strikt
sträng
ställd
tafatt
tydlig
vanlig
vulgär
7blygsam
enklare
folklig
frasfri
generad
halvdan
måttlig
odelbar
populär
sjabbig
sjåsfri
sparsam
spontan
sveklös
tarvlig
torftig
trivial
8barnslig
chosefri
enhetlig
enklaste
flärdfri
flärdlös
förlägen
konstlös
lättköpt
medioker
naturlig
oskyldig
osminkad
osmyckad
otvungen
primitiv
prosaisk
påtaglig
rättfram
straight
9borgerlig
elementär
förnöjsam
informell
lättskött
oansenlig
obetydlig
okonstlad
otvetydig
plebejisk
spartansk
uppriktig
vardaglig
10andefattig
bortkommen
lättvindig
oförställd
onyanserad
skolmässig
sparsmakad
trohjärtad
11anspråkslös
lättfattlig
medelmåttig
osammansatt
slätstruken
ursprunglig
12okomplicerad
öppenhjärtig
14intelligensfri
lättförståelig
okonventionell
15inkonventionell