menu dblex
5falsk
6ohemul
7illegal
8grundlös
obefogad
obehörig
ogrundad
orättvis
9illegitim
oförtjänt
10omotiverad
orättmätig