menu dblex
3ful
4stor
5hemsk
otäck
rälig
värre
6ruggig
ruskig
ryslig
väldig
7fasligt
gruvlig
gräslig
hisklig
oerhörd
våldsam
8betydlig
horribel
oherrans
ohygglig
9förfärlig
jämmerlig
omänsklig
10fasansvärd
förfärande
rysansvärd
skrämmande
12fasaväckande
fruktansvärd
förskräcklig
13förskräckande
vederstygglig
15skräckinjagande