menu dblex
4pest
suga
5feber
6farsot
inympa
miasma
7anfräta
angripa
epidemi
orenhet
påverka
sjukdom
smittas
spridas
8besmitta
fördärva
förpesta
influera
påverkan
överföra
9infektera
infektion
inficiera
smittämne
överföras
10korrumpera
11besmittelse
kontaminera
13kontamination