menu dblex
4nuet
5nutid
6numera
samtid
7stunden
10nuförtiden
11ögonblicket