menu dblex
4prat
rall
skit
5malis
nyhet
rykte
snack
tjabb
6förtal
7nyheter
pladder
sladder
slammer
slidder
snatter
8gissning
skitprat
9angivelse
antagande
baktaleri
historier
skvallret
10bakdanteri
förmodande
käringprat
meddelande
sladdrande
snicksnack
struntprat
viskningar
11information
käringsnack
12nedsvärtande
13korridorsnack
ryktessmideri
14skandalnyheter
15djungeltelegraf
16viskningskampanj
17skvallerhistorier