menu dblex
3del
tom
4band
opus
träd
verk
5divan
häfte
kodex
lunta
paket
roman
titel
tryck
volym
6alster
arbete
böcker
skrift
7bokverk
foliant
8libretto
paleotyp
9inkunabel
10avhandling
skrivhäfte
11förteckning
14anteckningsbok