menu dblex
3mög
4skit
5dynga
guano
skräp
smuts
träck
6gödsel
smörja
strunt
8avföring
9spillning
10orenlighet
rappakalja
11exkrementer