menu dblex
lort
substantiv
exkrementer
träck
spillning
skit
gödsel
dynga
avföring
smuts
mög
orenlighet
smörja
rappakalja
guano
strunt
skräp

Alla synonymer går att klicka på.