menu dblex
3dum
slö
4from
naiv
5dålig
fånig
oklok
tepig
tåpig
velig
våpig
6jönsig
knasig
korkad
larvig
menlös
mjäkig
pueril
pundig
stupid
tossig
töntig
vimsig
vissen
7fjollig
fnoskig
fåvitsk
fäaktig
stollig
tanklös
vrickad
8barnslig
dåraktig
fåkunnig
fåraktig
kortsynt
obegåvad
oskyldig
9aningslös
begränsad
beskedlig
godtrogen
inskränkt
korttänkt
kritiklös
lättlurad
lättrogen
trögtänkt
åsneaktig
10abderitisk
andefattig
eftergiven
ofördärvad
omdömeslös
smalspårig
subkapabel
troskyldig
11enkelriktad
enkelspårig
oförståndig
oskuldsfull
13förståndssvag