menu dblex
5malör
plåga
6elände
obehag
olycka
7ledsnad
missöde
motgång
8enahanda
tristess
9fatalitet
olägenhet
tråkighet
11enformighet
ledsamheter
missräkning
12bedrövlighet
13långrandighet