menu dblex
3hög
4dryg
stor
5pösig
stolt
vital
6fåfäng
mallig
primär
seriös
stursk
7bärande
central
dumdryg
egenkär
fjantig
inbilsk
menande
märklig
snobbig
snorkig
vägande
8ansenlig
arrogant
avsevärd
betydlig
kardinal
pockande
relevant
skrytsam
stroppig
uppblåst
uppnosig
9allvarlig
angelägen
avgörande
beskäftig
betydande
betänklig
brännande
högdragen
högfärdig
storordig
synnerlig
trängande
viktigare
viktigast
värdefull
väsentlig
övermodig
10brådskande
essentiell
grötmyndig
nedlåtande
riksviktig
överlägsen
11framskjuten
fundamental
gravitetisk
huvudsaklig
meningsfull
principiell
12anspråksfull
beaktansvärd
framträdande
förpliktande
substantiell
13betydelsefull
grundläggande
självmedveten
utomordentlig
14maktpåliggande