menu dblex
ledsamhet
substantiv
motgång
malör
missöde
missräkning
tråkighet
olycka
fatalitet
bedrövlighet
Se även
ledsamheter

Alla synonymer går att klicka på.