menu dblex
3ras
våg
5skred
storm
6snöras
7jordras
8snöskred
störtvåg
9jordskred
störtskur
syndaflod
10fjällskred
13kedjereaktion