menu dblex
lavin
substantiv
snöskred
jordskred
jordras
ras
snöras
fjällskred
störtskur
storm
våg
syndaflod
störtvåg

Alla synonymer går att klicka på.