menu dblex
jordras
substantiv
skred
lavin
jordskred

Alla synonymer går att klicka på.