menu dblex
3del
låt
uns
4beta
dugg
dyft
lapp
nafs
risp
sjok
stuv
sång
visa
5andel
bitar
flisa
grand
notis
parti
ramsa
remsa
smula
snutt
spåna
strof
stump
trall
trasa
tugga
6klyfta
matbit
melodi
passus
skärva
stycke
7avsnitt
hårsmån
munsbit
parcell
portion
segment
sektion
spillra
urklipp
örhänge
8brädlapp
fragment
schlager
splittra
9avdelning
bitsocker
sockerbit
sångstump
trudelutt
vägstycke
11brottstycke
komposition
musikstycke