menu dblex
4tarv
6avfall
gödsel
sophög
8avföring
avskräde
9gödselhög
10avfallshög
13kökkenmödding
15trädgårdsavfall