menu dblex
kompost
substantiv
avfall
avskräde
avfallshög
gödsel
gödselhög
kökkenmödding

Alla synonymer går att klicka på.