menu dblex
5väcka
6anföra
bringa
kläcka
medtas
rymmas
upptas
7inlämna
medföra
servera
8framföra
medfölja
prestera
9apportera
framdraga
framkasta
framlägga
framlämna
10frambringa
framställa
åstadkomma