menu dblex
4bukt
båge
krok
krök
5figur
index
linje
sväng
6former
kontur
kurvor
slinga
tabell
7cykloid
diagram
parabel
vägkrök
8båglinje
krökning
rundning
vindling
9höjdkurva
kroklinje
serpentin
10feberkurva
15temperaturkurva
16utvecklingslinje