menu dblex
4grov
5motig
ojämn
6gropig
hackig
kantig
knölig
stenig
stötig
7eländig
kryckig
oländig
8haltande
krånglig
skrovlig
9besvärlig
knaggligt