menu dblex
3alv
teg
4aska
glob
gods
grus
klot
land
lera
lott
mark
mull
sand
tomt
tuva
ägor
5grund
mylla
stoft
terra
torva
värld
6jorden
marker
område
Tellus
7egendom
jordart
jordmån
jordyta
lerjord
matjord
världen
8jordlott
jordslag
åkerjord
9landbacke
10jordelivet
jordklotet
jordskorpa
jordstycke
11jordegendom
15människovärlden