menu dblex
4dåre
5debil
galen
tokig
6abnorm
avvita
rubbad
tossig
8femfemma
psykopat
vettvill
9neurotisk
psykotisk
själssjuk
vansinnig
vanvettig
10mentalsjuk
sinnessvag
11efterbliven
psykopatisk
12sinnesrubbad
13otillräknelig
15sinnesförvirrad