menu dblex
6omdöme
7begrepp
inblick
klarhet
klarsyn
kunskap
vetande
vetskap
8förstånd
inseende
insikter
kännedom
9inlevelse
10erfarenhet
förståelse
medvetande
11förfarenhet
intelligens
urskillning