menu dblex
3god
4inne
klok
lärd
styv
övad
5säker
6beläst
bildad
driven
duglig
duktig
insatt
skolad
tränad
7boksynt
erfaren
kapabel
klyftig
upplyst
8förfaren
skicklig
9bevandrad
förtrogen
initierad
kompetent
kringsynt
kunnigast
rutinerad
sakkunnig
10hemmastadd
informerad
11insiktsfull
intelligent
kunskapsrik
vederhäftig
13välinstruerad
14välunderrättad