menu dblex
4egga
6hjälpa
8påskynda
sufflera
10underlätta