menu dblex
4bild
5tavla
6recept
7anamnes
uppsats
8teckning
9protokoll
skildring
10berättelse
definition
11deskription
redogörelse
signalement
vittnesbörd
13framställning
14bruksanvisning
20innehållsredogörelse