menu dblex
4rang
5skala
8echelong
9byråkrati
hierarkin
prästmakt
10gradsystem
prästadöme
prästvälde
rangsystem
11rangordning
12organisation
rangskillnad