menu dblex
hierarki
substantiv
prästvälde
prästadöme
prästmakt
rangordning
rang
skala
byråkrati
echelong
gradsystem
rangskillnad
rangsystem
Se även
hierarkin

Alla synonymer går att klicka på.