menu dblex
2
3fet
ful
låg
4bred
djup
gles
hård
kärv
mörk
ofin
stor
svår
tung
5barsk
brysk
enkel
fräck
krass
oblyg
ojämn
plump
strid
sträv
tjock
6bondsk
brutal
brynja
burdus
cynisk
grövre
massiv
mustig
otidig
robust
rustik
saftig
simpel
stadig
valkig
vulgär
väldig
7bastant
djurisk
grövsta
klumpig
kraftig
obarkad
obildad
ohyfsad
ohyvlad
ohövlig
oslipad
ovettig
skamlig
smaklös
smutsig
sårande
taktlös
tarvlig
trubbig
8arbetsam
hemgjord
knagglig
knottrig
konstlös
muskulös
mörklagd
oarbetad
obelevad
oborstad
oförsynt
opolerad
otymplig
primitiv
råbarkad
skriande
skrovlig
skändlig
slipprig
storväxt
9allvarlig
barbarisk
fyrkantig
korpulent
kraftfull
mullrande
oförskämd
oförädlad
plebejisk
svinaktig
tungfotad
tölpaktig
10bestialisk
grovkornig
grovlemmad
grovmaskig
hemmagjord
oanständig
obearbetad
omfångsrik
onyanserad
påkostande
pöbelaktig
storkornig
tjockhudad
11ofinkänslig
okultiverad
ouppfostrad
12ansträngande
förolämpande
okomplicerad
15himmelsskriande