menu dblex
2bo
3hus
4asyl
fram
härd
kula
5bohag
hemåt
skydd
6adress
boning
bostad
familj
hemort
krypin
våning
7anstalt
bopålar
domicil
fristad
hemland
hemvist
hushåll
penater
vårdhem
8hemtrakt
lägenhet
ursprung
9stiftelse
tillflykt
10fosterbygd
fosterland
inrättning
11barndomshem
födelsebygd
institution
vistelseort
vårdanstalt
13tillflyktsort
14vårdinrättning
20mantalsskrivningsort