menu dblex
3gli
kil
son
säd
tös
4baby
kryp
pyre
unge
5frukt
glytt
gosse
kläpp
pojke
6alster
byting
dibarn
dotter
foster
planta
smågli
7avkomma
batting
omyndig
produkt
småfolk
telning
ättling
8barnunge
skapelse
småtting
spädbarn
ättelägg
9avkomling
lindebarn
livsfrukt
underårig
10minderårig
småttingar
11kärlekspant
12bröstarvinge
13efterkommande