menu dblex
3bit
del
4halt
kvot
lott
part
5aktie
smula
6anpart
bidrag
insats
ranson
tranch
tribut
7portion
8innehåll
intresse
9medansvar
tillskott
10deltagande
kontingent
11delaktighet