menu dblex
4kyla
köld
5tjäle
8kylskada
rimfrost
9köldknäpp
10frostskada
järnnätter
köldgrader
13kallsinnighet