menu dblex
2pr
3bro
4band
jack
5agent
knapp
källa
urtag
uttag
6dialog
7gensvar
känning
rapport
samband
samröre
umgänge
8beröring
relation
våglängd
9gemenskap
kontakter
vägguttag
10bekantskap
förmedlare
förståelse
kommutator
kontaktman
mellanhand
stickpropp
11förbindelse
landkänning
12stickkontakt
strömbrytare
13kommunikation