menu dblex
4byta
ömsa
5diffa
sväva
varva
växla
6avvika
förnya
krydda
pendla
skifta
sprida
utbyta
vackla
7brodera
omväxla
utbytas
8förändra
modulera
nyansera
9fluktuera
förändras